Laaggeletterdheid en schulden staan niet los van elkaar, hoe pak je deze problematiek aan?

24/6/2019

Auteurs: Natascha Notten & Jansje van Middendorp[1] Problematiek hangt samen Steeds vaker gaan gemeenten actief op zoek naar mensen met (beginnende) schulden om in een eerder stadium hulp aan te bieden. Naast armoede en schulden staat...
lees verder

Over de gewone Arabische Moslims die feminisme steunen

30/5/2019

Auteur: Saskia Glas Nieuwsberichten scheppen geen rooskleurig beeld van vrouwenrechten in de Arabische regio. In het Arabische Midden-Oosten en Noord-Afrika zouden vrouwen er maar bekaaid vanaf komen en dat zou alles te maken hebben met islam....
lees verder

Te jong? Te oud? Het is niet snel goed. Leeftijdsdiscriminatie en wat we eraan kunnen doen

24/5/2019

Auteur: Wouter de Tavernier In volle verkiezingstijd horen we het wel vaker: “Is die niet te jong?” Of “Heeft die zijn tijd niet gehad?” En na een verkiezingsnederlaag is het steevast dat de partij aan ‘verjonging’...
lees verder

Gender en migratieachtergrond in de Tweede Kamer: wat is het effect op vertegenwoordiging?

9/5/2019

Auteurs: Liza Mügge en Daphne van der Pas (UvA) Wereldwijd zijn vrouwen en etnische minderheden in vrijwel alle politieke functies ondervertegenwoordigd. Maar verrassend genoeg zijn vrouwen die behoren tot een etnische minderheid vaak juist beter vertegenwoordigd...
lees verder

Identiteitspolitiek en haar gevolgen

30/4/2019

Auteur: Marijn van Klingeren Dat het politieke landschap in Nederland verandert mag geen verrassing heten. Sinds de jaren ‘00 zijn grote partijen steeds verder aan het versplinteren en de zwevende kiezer versplintert mee. De versplintering is...
lees verder

De ongeduldige burger

23/4/2019

Auteur: Peter van Dam ‘Laat de leeuw niet kopje onder gaan’ zongen demonstranten vrolijk op weg naar de klimaatmars in Amsterdam op 10 maart 2019. Met leuzen als ‘De vervuiler betaalt’, ‘Deze weg loopt dood’ en...
lees verder

Hoe de facto refoulement verkocht wordt als een oplossing voor de vluchtelingencrisis

4/3/2019

Auteur: Dr. Nora Stel Nederland heeft de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015 met succes afgewend. Migratie, integratie en vluchtelingenbeleid staan nog steeds hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, maar de ‘instroom’ van asielzoekers is teruggebracht naar voor...
lees verder

Waarom zijn er geen Tweede Kamerleden met een postkoloniale achtergrond?

26/2/2019

Auteur: Roos van der Zwan Het is ondertussen bijna twee jaar geleden dat de meest recente Tweede Kamerverkiezingen plaatsvonden. Met de nieuwkomers Artikel 1 en DENK was er meer aandacht dan ooit voor diversiteit in de...
lees verder

Koning en koning

20/2/2019

Auteur: Ina ter Avest Maandagochtend Het is maandagmorgen. Ik ben vroeg op school en zet de stoeltjes van mijn kleuters in groep 2a vast in de kring. Maandagochtend is bij mij vaste prik: kringgesprek met weekend-ervaringen....
lees verder

Stereotypen op grote schaal: Hoe computers bias in mediaberichten opsporen

4/2/2019

Auteur: Anne Kroon Beeldvorming in de media heeft belangrijke voordelen. Het helpt ons om complexiteit te reduceren, informatie te ordenen, en keuzes te maken. Echter, beeldvormingsprocessen dragen ook belangrijke risico’s met zich mee. Wanneer beelden in...
lees verder