Damian Trilling is als Universitair Docent verbonden aan de afdeling
communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is
geïnteresseerd in veranderingen in het medialandschap en onderzoekt op
welke manier mensen tegenwoordig het nieuws volgen. Voor zijn onderzoek
gebruikt hij naast traditionele methoden – zoals vragenlijstonderzoek en
experimenten – vooral innovatieve methoden zoals de geautomatiseerde
analyse van grote hoeveelheden data, waaronder online nieuwsberichten,
social-media-data en trackingdata. Naast algemene vakken over politieke
communicatie en journalistiek geeft hij daarom ook cursussen en workshops
programmeren voor sociale wetenschappers.

Blogs: