Editie 8 | 07 januari 2014

Criminaliteit 1.0 of 2.0?

Er is goed nieuws voor Nederland, de meest recente criminaliteitscijfers wijzen uit dat de criminaliteit in Nederland is teruggelopen in de eerste helft van 2013. Niet alleen zijn er minder overvallen en straatroven gepleegd, er zijn ook minder woninginbraken gepleegd. De trend van 2012 zet door en hopelijk wordt het in de toekomst alleen maar beter.Toch lijkt er iets niet te kloppen. Als eerstejaars student zat ik ooit bij een inleidend vak van criminologie. Hier hoorde ik dat mensen eerder geneigd zijn tot criminele handelingen wanneer zij niet kunnen bereiken wat ze zouden willen bereiken. Daarnaast speelt verlies een grote rol, zij die veel te verliezen hebben (denk hierbij niet alleen aan bezittingen, maar ook aan sociale banden en netwerken) zullen minder snel crimineel gedrag vertonen. Hoe kan het dan dat ten tijde van crisis, waarin steeds minder mensen een baan hebben of in hun basisbehoefte kunnen voorzien, criminaliteitscijfers toch dalen?

Wellicht kijken we naar de verkeerde vormen van criminaliteit en zijn overvallen, straatroven en woninginbraken simpelweg niet meer van deze tijd. Is er wellicht steeds meer sprake van criminaliteit 2.0 in plaats van criminaliteit 1.0 en dalen criminaliteitscijfers niet, maar verplaatsen ze zich van offline naar online. Online is veel te halen. Identiteitsfraude is op web 2.0 zo gepleegd, of wat dacht je van fishing of afpersing.

Deze weken komen we meer te weten over oude en nieuwe vormen van criminaliteit. We beginnen met het oudste beroep ter wereld: prostitutie en Paul Bisschop schrijft over de criminaliteit die daarbij komt kijken. Janna Verbruggen bespreekt hoe het hebben van werk of een uitkering criminaliteit kan verminderen onder kwetsbare jongeren. Daarnaast bespreekt Natascha Notten over risicogedrag op het internet en hoe voorkom je dat jouw kind ten prooi valt aan cybercriminaliteit of seksuele intimidatie.

Een heel goed en vers 2014 en veel leesplezier!

Marijn van Klingeren, hoofdredacteur van versvak.nl

Copyright 2014, all rights reserved