Editie 2 | September 2013

Immigreren, integreren, assimileren 

Aan een verhaal zitten altijd meerdere kanten. Zo ook aan het hedendaagse immigratieverhaal. Immigratie is een onderwerp wat in politiek en media vaak wordt gezien als een probleem, een probleem waar een oplossing voor moet komen. Asielzoekers worden gecategoriseerd en zij die mogen blijven moeten integreren. of zelfs geheel assimileren. Oftewel zich aanpassen aan de Nederlandse norm. Maar wat als de Nederlandse normen totaal niet overeen komen met de normen in het land van herkomst. Is aanpassen dan wel zo makkelijk? En wat als je nooit voor Nederland gekozen hebt, heimwee hebt naar eigen land, maar niet terug kan vanwege de omstandigheden aldaar. Daarnaast heb je er misschien als Nederlander niet voor gekozen om naast een allochtoon gezin te wonen, die er allicht wat andere gewoontes op nahoudt dan je gewend bent.De komende weken besteden we in het versvak aandacht aan immigranten en integratie en proberen zoveel mogelijk verschillende kanten van het onderwerp te belichten. De tocht naar Europa, (samen) leven en integreren in Nederland, discriminatie, en de invloeden van media op de percepties ten opzichte van allochtonen. Er zijn duizenden verhalen en duizenden invalshoeken om dit onderwerp te bespreken. De komende weken komt er een kleine selectie aan bod. Enjoy!

Editorial door: Marijn van Klingeren, hoofdredacteur versvak.nl

Copyright 2013, all rights reserved