Editie 10 | 24 februari 2014

Armoedige situatie

Het is nog altijd crisis in Nederland. Hoewel het voor velen geen grote gevolgen heeft is er een steeds groter wordende groep mensen die rond moet komen van minder dan 990 euro per maand. Zij leven onder de armoedegrens. Het CBS telde in 2013 800.000 huishoudens die moeite hebben om te verzien in de basisbehoeften. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor Nederland als geheel en voor hen die in deze situatie verkeren. Toch blijft armoede in een relatief welvarend land als Nederland nog vaak een taboe. Versvak.nl wil dit taboe doorbreken en de gevolgen van armoede bespreekbaar maken. Wat kan er aan gedaan worden, wat wordt er aan gedaan en hoe gaan mensen om met hun situatie wanneer zij in armoede verkeren?

In deze editie bespreken we een project wat bijstandsmoeders uit uitzichtloze situaties probeert te krijgen. We bespreken de gevolgen van armoede voor kinderen en de gang naar de voedselbank.

Marijn van Klingeren, hoofdredacteur versvak.nl

 

Copyright 2014, all rights reserved | gepubliceerd op 24 februari 2014