Editie 17 | Maart 2015

TERRORISME

Als er één onderwerp is dat in de afgelopen jaren continu terugkeert op de politieke agenda en de mediaagenda, dan is het terrorisme wel. Mensen voelen zich bedreigd, politici spelen erop in, en hoewel er veel te zeggen valt over de vraag hoe reëel de dreiging nu is, valt niet te ontkennen dat er – zeker na Charlie Hebdo – terrorisme dichterbij is gekomen. Er is zelfs een nationale coordinator terrorismebestrijding, die op zijn website “dreigingsniveaus” publiceert.

Maar wat weten we eigenlijk af van terrorisme? Wat zorgt ervoor dat mensen zich aansluiten bij een terroristische organisatie, en hoe verhoudt een terroristische organisatie zich tot instituties als de politiek of de media?
In dit issue gaan we in op onderzoek dat probeert om antwoorden te vinden op deze vragen. Bijvoorbeeld op de vraag in hoeverre terroristische organisaties afhankelijk zijn van mediaaandacht, of of ze er ook teveel kunnen krijgen. Of de vraag hoe de media eigenlijk hierover verslaggeven: Gaat het over inhoudelijke eisen of personen? En worden de personen dan als daders of als slachtoffers neergezet? En hoe kun je eigenlijk voorkomen dat mensen radicaliseren?

Ondanks het onderwerp: Veel leesplezier.

Damian Trilling