Editie 13 – 02 juni 2014

Nationaal of transnationaal?

Vorige week vonden de Europese verkiezingen plaats. In vijf van de grootste lidstaten van Europa hebben ‘eurosceptische’ of nationalistische partijen overwinningen geboekt. Ook in andere landen zijn nationalistische sentimenten gegroeid. Het nationalisme voert hoogtij, mede gevoed door anti-immigratie sentimenten in combinatie met de voortdurende economische malaise. Migranten die binnenkomen, moeten zich aanpassen, assimileren aan de culturele gewoonten van het ‘gastland’.Terwijl Europese burgers zich terugtrekken binnen de veilige grenzen van hun natiestaat, ontstaat er tegelijkertijd een nieuw soort wereldburger. Als gevolg van globalisering en migratie leiden meer en meer mensen een zogenoemd ‘transnationaal’ leven, met connecties in het geboorteland, het gastland, en vele andere landen. Het transnationalisme, een theoretische stroming die populariteit won in de sociale wetenschappen in de jaren 90, zet zich af tegen de klassieke integratie theorieën en bekritiseert het beleid van vele gastlanden dat migranten moeten assimileren (zich volledig moeten aanpassen aan het gastland). Het transnationalisme zet ook het idee ter discussie dat het behouden van contacten met vrienden en familie in het geboorteland, of elders, een succesvolle integratie in de weg staat.

Na de Europese verkiezingen die vooral de nationale identiteit benadrukten, wordt in het versvak van deze maand een verfrissend kijkje gegeven in de levens van transnationale wereldburgers. Hoe ziet een transnationaal leven eruit? Met welke plekken voelen migranten zich verbonden, en hoe zien zij zichzelf? Wat zijn transnationale activiteiten, en zijn er verschillen in deze activiteiten tussen vluchtelingen en de klassieke arbeidsmigranten? Wat zijn de effecten van een transnationaal familieleven op het welzijn van gezinnen? En sluiten transnationalisme en integratie elkaar uit? Dat zijn de vragen die de komende weken centraal staan.

Sonja Fransen, redacteur van versvak.nl

 

copyright 2014 all rights reserved