Editie 26, November 2015 | Media en Empathie  
Empathie en media

De afgelopen maanden werd het nieuws gedomineerd door oorlogs-, vluchtelingen- en terrorismeverhalen. Het publiek trekt zich de gebeurtenissen nauw aan. Zo wijzigden de afgelopen dagen Facebookers massaal hun profielfoto. Door hun foto in de kleuren van de Franse vlag te tonen (blauw-wit-rood) willen deze mensen hun steun betuigen aan de Parijzenaren.

Niet alleen de realiteit, maar ook fictie raakt ons. Zo’n anderhalf miljoen mensen stemmen dagelijks af op Goede Tijden Slechte Tijden. Dag in dag uit leven zij mee met de bewoners van Meerdijk. Mediavoorkeuren kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. Anderen zetten om 8 de televisie uit en Netflix aan, lezen een boek of besluiten hun cd-collectie van weleer te beluisteren.

Deze editie van Versvak gaat over de relatie tussen media en empathie. Daarbij hebben we het over amusement in het bijzonder. Waarom laten we ons zo graag meevoeren? Kunnen we iets leren van amusement – leidt begrip voor fictieve karakters tot meer begrip voor mensen van vlees en bloed? En, ten slotte, betekent dat dat we amusement kunnen inzetten om anderen te beïnvloeden?

Er staat een zestal bijdragen van talentvolle wetenschappers voor u klaar. Zoals u van ons gewend bent zullen deze artikelen beurtelings verschijnen. We beginnen met een stuk van Emy Koopman over literatuur en goede gesprekken op verjaardagsfeestjes.

Veel leesplezier!

Sanne Opree