Editie 25 | Privacy & gegevensbescherming

Privacy en gegevensbescherming in een digitale wereld

Wetenschappers uit de hele wereld kwamen vorige week in Amsterdam bijeen om tijdens de Amsterdam Privacy Conference met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in een tijd met een enorme hoeveelheid digitaal beschikbare consumentengegevens: privacy. Op Twitter hadden de organisatoren zelfs een heuse #privacyweek uitgeroepen. Maar ook ander nieuws van deze maand toont aan hoe actueel het onderwerp is: Het Europees Hof van Justitie heeft de zogenoemde Safe-Harbour-regeling onwettig verklaard. Dit komt erop neerkomt dat Europese gebruikersgegevens niet meer zomaar in de VS mogen worden opgeslagen en verwerkt, omdat hun privacy er niet gewaarborgd is.

Desalniettemin is het de vraag in hoeverre de huidige privacywetgeving nog aansluit bij de veranderende realiteit, waarin continu gegevens worden verzameld. Iets waar beleidsmakers enkele decennia geleden geen weet van hadden. Dit probleem komt vaker terug in de bijdragen in deze editie. Manon Oostveen betoogt vanuit een juridisch perspectief dat de huidige privacy-wetgeving niet compatibel is met Big Data-toepassingen zoals het op grote schaal analyseren van klantgegevens. Frederik Zuiderveen Borgesius laat zien dat dit ook geldt voor zogenoemde prijsdiscriminatie zoals het vragen van verschillende prijzen voor dezelfde vlucht afhankelijk van (veronderstelde) kenmerken van de gebruiker. Hoewel empirisch onderzoek laat zien dat mensen het oneerlijk vinden als webshops op basis van een persoonlijk profiel afwijkende prijzen berekenen, is het verre van duidelijk of dit wel of niet is toegestaan. In mijn eigen onderzoek toon ik aan dat het niet eens voor zich spreekt welke gegevens gebruikers beschermenswaardig vinden. Dat het ook voor commerciƫle partijen belangrijk is om onze ideeƫn over privacy te kennen blijkt uit een bijdrage van Verena Wottrich. Haar onderzoek toont aan onder welke omstandigheden zorgen over privacy tot een negatieve attitude ten opzichte van een bedrijf kunnen leiden.

Veel leesplezier!

Damian Trilling