Natascha Notten works at the Radboud University Nijmegen, Department of Sociology. Her research interests include social stratification in media use, educational inequalities, cultural participation and risk behavior. More specifically, she focuses on family issues, parenting practices and the intergenerational transmission of inequality. Natascha is an expert on parents’ socialization efforts regarding media use and their lasting consequences.

“Als socioloog ben ik werkzaam bij de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik ben geïnteresseerd in de ongelijke kansen van kinderen en volwassenen op het gebied van media, onderwijs, cultuur en risicogedrag. In mijn werk staat de intergenerationele overdracht van ongelijkheid centraal. Mijn expertise ligt op het terrein van gezin en opvoeding, de rol van traditioneel en digitaal mediagebruik hierin, en de langdurige gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Met veel enthousiasme en interactie vertaal ik wetenschappelijke kennis naar de praktijk door het geven van lezingen en workshops.”

Zie ook: nnotten.nl

Blogs: