Momenteel bestaat het team van redacteuren uit: 

sjaal

Dr. Marijn van Klingeren (hoofdredacteur)
email: versvak@gmail.com

Marijn is als universitair docent verbonden aan de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij promoveerde in 2014 bij de afdeling politieke politieke communicatie aan de UvA alwaar zij onderzoek deed naar media-invloeden op houdingen ten aanzien van immigratie en Europese integratie. Momenteel houdt zij zich met name bezig met de gevolgen van terrorisme op mediaberichtgeving en houdingen ten opzichte van Moslims als wel van Moslims zelfs.

————–

Dr. Kim Caarls (redacteur)
email: kim@kimcaarls.com

Kim werkt als onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag. Voor haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht bestudeerde ze de verschillende manieren waarop internationale migratie het familieleven van Ghanese migranten kan beïnvloeden. In haar onderzoek bij het NIDI richt ze zich op de effecten van migratie op de individuele levens van migranten en hun familie, hierbij zowel het perspectief van het land van herkomst als het land van aankomst in ogenschouw nemend. Momenteel is ze betrekken bij twee projecten: ‘Families of migrant origin: a life course perspective (Familife)’ en ‘European welfare states in times of mobility (Mobile Welfare)’.

————–

Jeanette Renema, MSc.
email: jeanette.renema@gmail.com

Jeanette is als promovenda verbonden aan de afdeling sociologie van de Radboud Universiteit en zij is betrokken bij het MIFARE (Migrants’ Welfare State Attitudes) project. In haar onderzoek kijkt ze specifiek naar hoe immigranten zich tot de verzorgingsstaat verhouden en wat immigranten vinden van de Nederlandse overheidsuitgaven aan sociaal beleid. Jeanette heeft bachelor in de politicologie (Radboud Universiteit) en een master in de politieke wetenschappen (KU Leuven) afgerond. Zij studeerde eerder ook toegepaste psychologie (Hogeschool Hanzesteden).

 

 

Versvak.nl is opgezet vanuit het idee dat kennis gedeeld moet worden. Daarom zijn de stukjes op versvak.nl volledig gratis toegankelijk voor iedereen. Versvak.nl ontvangt hiervoor geen financiële bijdrage en is hierdoor volledig afhankelijk van vrijwilligers. Sta jij ook achter dit idee, ben jij een gamma wetenschapper en wil jij ons team versterken? Stuur een mail naar versvak@gmail.com of m.vanklingeren@fm.ru.nl.