Momenteel bestaat het team van redacteuren uit: 

sjaalDr. Marijn van Klingeren (hoofdredacteur)
email: versvak@gmail.com

Marijn is als universitair docent verbonden aan de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij promoveerde in 2014 bij de afdeling politieke politieke communicatie aan de UvA alwaar zij onderzoek deed naar media-invloeden op houdingen ten aanzien van immigratie en Europese integratie. Momenteel houdt zij zich met name bezig met de gevolgen van terrorisme op mediaberichtgeving en houdingen ten opzichte van Moslims als wel van Moslims zelfs.


Dr. Jeanette Renema (redacteur)
email: j.renema@nus.edu.sg

Jeanette werkt als postdoctoral fellow bij het Social Service Research Centre (SSR) aan de National University of Singapore (NUS). Hier bestudeert zij de effecten van sociaal werk en beleid in Singapore en is ze betrokken bij verschillende projecten. Jeanette is eind 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, waar ze voor haar promotie-onderzoek onderdeel uitmaakte van het internationale MIFARE (Migrants’ Welfare State Attitudes) team. Voor haar promotie-onderzoek keek ze specifiek naar hoe diverse groepen immigranten zich tot de verzorgingsstaat verhouden en paste zij kwantitatieve analysemethoden toe. Jeanette heeft een bachelor in de politicologie (Radboud Universiteit) en een master in de politieke wetenschappen (KU Leuven). Zij studeerde eerder ook toegepaste psychologie (Hogeschool Hanzesteden).


Paula Thijs (redacteur)
email: paulathijs@gmail.com

Paula werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Hier is ze betrokken bij het interdisciplinaire project ‘Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen’. Dit project onderzoekt de ontwikkeling van democratische kernwaarden onder jongeren. Paula promoveerde begin 2019 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ze onderzoek deed naar veranderingen in conservatieve opvattingen onder de bevolking in Nederland en Europa. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar conservatieve/progressieve waarden, religie, (politieke) socialisatie, onderwijs, gender, interetnische relaties en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Versvak.nl is opgezet vanuit het idee dat kennis gedeeld moet worden. Daarom zijn de stukjes op versvak.nl volledig gratis toegankelijk voor iedereen. Versvak.nl ontvangt hiervoor geen financiële bijdrage en is hierdoor volledig afhankelijk van vrijwilligers. Sta jij ook achter dit idee, ben jij een gamma wetenschapper en wil jij ons team versterken? Stuur een mail naar versvak@gmail.com of m.vanklingeren@ru.nl.