Kinderen in armoede in Nederland

25/2/2014

Auteurs: Dr. Majone Steketee & Drs. Jodi Mak Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. Dit zijn 377.000 kinderen (Kinderrechtenmonitor, 2012). Het Verwey-Jonker Instituut heeft in 2013 voor de Kinderombudsman een drietal onderzoeken...
lees verder

De vader pakt zijn biezen? Gescheiden vaders houden steeds meer contact met hun kinderen

14/2/2014

Auteur: Sarah Westphal, MSc  Sinds de jaren 70 is het aantal echtscheidingen sterk toegenomen, maar gescheiden vaders worden nog steeds vaak op een stereotype manier waargenomen. Ze worden vaak als lui beschouwd, bovendien is er geconstateerd...
lees verder

De partnerrelaties van veroordeelden: blijft hun huwelijksbootje op het rechte pad?

31/1/2014

Auteur: Dr. Marieke van Schellen De gedachte dat partnerrelaties ervoor zorgen dat delinquenten minder actief worden op crimineel gebied is wijdverspreid. Door relatievorming ontstaat sociale binding: partners controleren elkaars gedrag, houden elkaar in de gaten en willen...
lees verder

Uitstel van gezinsvorming in tijden van economische crisis?

19/1/2014

Auteur: Dr. Marloes de Lange Uitstel van gezinsvorming in tijden van economische crisis? ‘Minder baby’s door crisis: mensen stellen kinderen uit’. ‘Geen geld meer voor huwelijk in crisistijd’. Dit zijn slechts twee voorbeelden van verontrustende krantenkoppen...
lees verder

“Het is een stapje naar de toekomst. Maar je bent er nog niet helemaal.”

17/1/2014

Auteur: Tessa van der Leij, MSc. “Het is een stapje naar de toekomst. Maar je bent er nog niet helemaal, want je zit nog met een been tussen de deur.” Een studie naar het activeringstraject Beweging naar...
lees verder

Effecten van uitkering op criminaliteit

7/1/2014

Auteur: Janna Verbruggen, MSc. Effecten van werk en uitkeringen op criminaliteit Het Nederlandse systeem van sociale zekerheid is ontworpen als sociaal vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Mensen die niet in staat zijn om...
lees verder

Houdt de tippelzone criminaliteit binnen de perken?

5/1/2014

Auteur: Paul Bisschop, MSc. Houdt de tippelzone criminaliteit binnen de perken? Wereldwijd worstelen regeringen met de vraag hoe om te gaan met prostitutiebeleid. Hierbij is het voor beleidsbepalers essentieel dat negatieve bijkomende effecten zo veel mogelijk...
lees verder

Risicogedrag op het wereldwijde web

5/1/2014

Auteur: Natascha Notten, PhD Risicogedrag en het wereldwijde web Internet biedt kinderen en adolescenten een wereld aan mogelijkheden, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Het vertonen van online risicogedrag door adolescenten – bijvoorbeeld het online...
lees verder

Wat beïnvloedt zoekgedrag naar een baan?

25/11/2013

Auteur: Bibi Koch, MSc. Jeugdwerkloosheid is een ernstig probleem voor werkloze jongeren. Jeugdwerkloosheid kan problemen met zich meebrengt voor het welzijn van de betreffende jongeren. Werklozen blijken over een lagere mentale en fysieke gezondheid te beschikken...
lees verder

Mannen komen van aarde en vrouwen ook

21/11/2013

Auteur: Annemarie van Oosten, MSc. Mannen komen van aarde, en vrouwen ook Mijn onderzoeksgebied is nogal taboerijk. Het gaat namelijk over pornogebruik onder  jongeren en sekseverschillen. Het laatste is bij de recente ophef over een sekse-stereotype...
lees verder