Richtlijnen voor auteurs

Schrijf in het Nederlands en in begrijpelijke taal. Geef duidelijk aan waar je stuk over gaat. Verzin een pakkende titel van niet meer dan 15 woorden. De stukken (exclusief titel) dienen niet langer te zijn dan 700 woorden. Zinnen liever niet langer dan 10 woorden. Probeer de informatie op een luchtige manier over te brengen. Gebruik geen moeilijke vaktermen, gebruik toegankelijke taal. Gebruik geen Engels tenzij het echt niet anders kan. Leg vaktermen en Engelse termen uit indien hier geen ander, respectievelijk Nederlands woord voor bestaat. Schrijf to-the-point en doelgericht. Zet geen bronnen in het stuk zelf. Relevante verwijzingen kunnen (indien nodig) vermeld worden onder het stuk (in APA stijl, 6e editie).

De inhoud

Het stuk kan betrekking hebben op 1 belangrijk resultaat, meerdere interessante bevinding, of een heel artikel. Versvak.nl vindt niet significante resultaten even relevant als significante resultaten. Laat je dus niet weerhouden iets in te sturen als er uit jouw studie niet komt wat je verwachtte. Maar maak het stuk in alle gevallen concreet, coherent, begrijpelijk en leuk voor een groot publiek. Aan het stuk dient eigen onderzoek/ dienen eigen bevindingen ten grondslag te liggen (gepubliceerd of ongepubliceerd). Deze dient aan alle wetenschappelijk ethische en kwaliteitsnormen te voldoen. Een publicatie op versvak.nl is geen academische publicatie en sluit daardoor een publicatie van de originele studie in een vaktijdschrift niet uit. De originele studies waarop het stuk gebaseerd is worden niet door versvak.nl gecontroleerd, het is dan ook de volle verantwoordelijkheid van de auteur om te controleren op eventuele fouten en onregelmatigheden.

Verantwoordelijkheid

De auteur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de inhoud van het stuk. Mocht de originele studie in samenwerking met andere auteurs worden geschreven dan is het de verantwoordelijkheid van de hoofdauteur om de andere auteurs te informeren.

Gang van zaken bij toesturen stuk

Na toezending en goedkeuring van onderwerp en algehele inhoud van het stuk vindt er interactie plaats met een editor. Deze zal je stuk grondig en kritisch doorlezen en van commentaar voorzien. Meestal zullen dat kleine opmerkingen of vragen zijn. Het is echter ook mogelijk dat het stuk grondig herschreven dient te worden, voordat het klaar is om op de website te plaatsen. Laat je hier niet door ontmoedigen, het wordt er alleen maar beter van en het is altijd minder werk dan de aanpassingen voor een journal artikel!

Vermeld bij je stuk:

Het hoofdonderwerp van je stuk: door te kiezen voor 1 van de onderwerpen uit de lijst is de kans groter dat je stuk (op korte termijn) wordt geplaatst.

  • Referentie(s)
  • Naam & titel
  • Email adres
  • Affiliatie
  • Eventueel een korte beschrijving van je onderzoeksinteresses en het instituut wat je onderzoek financiert
  • Eventueel je website en/ of de link naar het artikel

Let op: Alle inzendingen zullen serieus bekeken worden. Versvak.nl geeft echter geen publicatiegarantie. Er zal eerst kritisch naar de inhoud worden gekeken. Auteurs ontvangen geen vergoeding voor het door hen geleverde werk.

Auteursrechten

Alle auteurs dienen akkoord te gaan met enkele voorwaarden alvorens het stuk op de website geplaatst kan worden. Hierdoor wordt de inhoud beschermt voor verdere publicatie door derden, maar behoudt de auteur zijn/ haar auteursrechten.

Omdat de website niet winstgevend is en volledig draait op vrijwilligers kunnen wij de auteurs geen financiële vergoeding bieden voor hun bijdrage.

Notificaties

Auteurs krijgen te horen wanneer hun stukje geplaatst wordt en kunnen een laatste controle uitvoeren voordat ze live gezet worden. Reacties onder de stukken kunnen lezers hun commentaar kwijt. Het is aan de auteur & versvak.nl om hierop te reageren. Ongepaste inhoud wordt verwijderd.