Onderwerpen

Versvak.nl richt zich op de sociale-, geestes- en maatschappij- wetenschappen en probeert zo veel mogelijk in te spelen op de actualiteiten. Daarom geven wij de voorkeur aan maatschappelijk relevante onderwerpen. Heb jij een leuke bevinding, ervaring of praktijkkennis die je wilt delen, dan nodigen we je van harte uit iets op te sturen.

De visie van versvak.nl is erg breed, we richten ons op verschillende thema’s en hebben eens per 10 weken een special issue over een specifiek thema. Wil jij je kennis delen met de rest van Nederland stuur je idee op naar versvak@versvak.nl!

Lees hier meer over eerder behandelde thema’s.