Stappen in de goede richting zetten

Er is geen methode die voor iedereen werkt als het aankomt op een duurzaam herstel voor iemand die verslaafd is aan drugs of alcohol. Iedereen ontwikkelt zijn of haar verslaving door unieke, biologische, psychologische en sociale redenen. De schade die deze verslaving bezorgt, is ook voor ieder individu verschillend. Een geslaagde behandeling bevat verschillende onderdelen. Deze onderdelen richten zich op verschillende aspecten van de ziekte en de gevolgen daarvan. De specifieke invulling van deze onderdelen verschillen misschien, maar grofweg zijn er een aantal stappen te herkennen.

Medicatie bij onthouding

De eerste stap naar herstel is onthouding. Ook hier is advies op maat noodzakelijk. Zwaar verslaafden zullen onder medisch toezicht hun drugs of alcoholgebruik moeten afbouwen. Afkickverschijnselen moeten immers niet onderschat worden. Soms kunnen deze levensbedreigende situaties veroorzaken. Voor sommigen zou extra medicatie een uitweg kunnen bieden. Deze medicatie kan zich richten op het herstel van normale hersenactiviteiten, kan pogen de aandrang weg te nemen, of kan er op gericht zijn om angst, paniek- of andere mentale problemen weg te nemen. Ondersteunende medicatie, zoals methadon of buprenorfine of naltrexon kan worden voorgeschreven.

Medische ondersteuning

Ook medische ondersteuning is een van de onderdleen waarmee het hersteltraject succesvol kan verlopen. Deze medische ondersteuning helpt om bepaalde gewoonten in het gedrag te veranderen die gerelateerd zijn aan de verslaving. Veel gebruikte strategieën bevatten cognitieve gedragstherapie, motiverende gesprekken, een privé coach, maar ook adviezen aan geliefden, vrienden en familie. Groepstherapieën voor verslaafden kunnen een waardevolle bron van richting, hulp en aanmoediging bieden voor het herstel van individuen. Op vrienden en familie kan de verslaving van een geliefde een grote indruk achterlaten. Ook voor hen is therapie beschikbaar en kan veel ondersteuning bieden. Praatgroepen zoals Anonieme Alcoholisten zijn welbekend, maar ook is er veel verslavingszorg online te vinden. Zo kan men zich aanmelden voor Online therapie, een optie die zeker in tijden van COVID-19 voor veel mensen een uitkomst biedt. Dankzij social media zijn vele van deze hulpgroepen eenvoudig online te benaderen. Daardoor is hulp 24/7 beschikbaar. Deelnemers kunnen er zelf voor kiezen om anoniem te blijven of niet.

Een methode die bij jou past

Het belangrijkste van een herstelprocedure van een verslaving is om een vorm van ondersteuning te vinden die het beste past bij de verslaafde die probeert te herstellen. En zoals gezegd, is dat voor iedereen verschillend. Men moet daarom niet bang zijn verschillende methoden uit te proberen. En ook niet ontmoedigd zijn en terugvallen in oude routines op het moment dat de eerste poging niet meteen werkt . Hulp accepteren is altijd de eerste stap naar herstel.