Je human resource management een boost geven

Mensen, we zijn continu met ze en we zijn er zelf ééntje; hoe mooi is dat? Fouten maken is menselijk, maar fouten voorkomen is fijn. Binnen een organisatie worden er veel fouten gemaakt op het gebied van human resource management. Dit is vervelend, maar het kan makkelijk voorkomen worden. In deze blog lees je hoe jij je human resource management een boost kunt geven. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden zodat je een goed beeld hebt van de mogelijkheden en dat is natuurlijk wel zo prettig om te weten.

360 graden feedback

360 graden feedback is zeer belangrijk in een professionele, commerciële organisatie. Maar wat is 360 graden feedback nou precies? Dat ga ik je uitleggen. 360-graden feedback is een methode en een instrument die elke werknemer de gelegenheid biedt om prestatiefeedback te ontvangen van zijn of haar supervisor of manager en een aantal peers. Deze peers kunnen rapporterende personeelsleden, collega's en klanten zijn. De meeste 360-graden feedback instrumenten worden ook door elk individu zelf beantwoord in een zelfevaluatie. De feedback geeft inzicht in de vaardigheden en gedragingen die in de organisatie gewenst zijn om de missie, visie en doelstellingen te verwezenlijken en de kernwaarden na te leven. De feedback is stevig verankerd in gedrag dat nodig is om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Mensen die gekozen worden als beoordelaars of feedbackgevers worden vaak geselecteerd in een gezamenlijk proces door zowel de organisatie als de werknemer. Dit zijn mensen die over het algemeen routinematig contact hebben met de persoon die feedback ontvangt.

Mentorschap

Mentoring is een proces waarbij een persoon (mentor) een ander (de mentee) onderwijst, adviseert en begeleidt in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is de traditionele ‘sponsoring’ die momenteel vooral in hoge posities in organisaties wordt gebruikt. Dit mentorschap moet niet geïmproviseerd worden. Het vereist het stellen van doelen, planning en controle van de resultaten. Hoewel er overeenkomsten zijn, verschilt mentoring van coaching in die zin dat de mentor expertise moet hebben op het gebied waarin men de mentee wil laten beginnen, terwijl de coach geen ervaring op dit gebied hoeft te hebben. Mentoring geeft de mentee een inzicht in iemand die succesvol is in zijn/haar vakgebied, zelfvertrouwen, structuur en discipline. Dit is ideaal in vrijwel alle organisaties en derhalve zeker de moeite waard om eens uit te proberen. Ook bindt het de mentor en de mentee zeer sterk aan elkaar, wat op lange termijn zorgt voor beter personeelsbehoud.