Online groeien door middel van linkbuilding

Tegenwoordig zijn er vele webshops te vinden in verschillende categorieën. Zo bestellen we onze kleding massaal online bij grote online webwinkels, maar zijn de kleinere online boutiques ook erg populair. Iedere webshop beschikt over een eigen en uniek assortiment, waardoor er volop de mogelijkheid is om een originele outfit bij elkaar te scoren!

Echter is deze concurrentie voor de webshops zelf nog wel eens vervelend. Vele webshops beschikken namelijk over dezelfde, of bijna dezelfde collecties. Er heerst een grote concurrentie op vele soorten producten en categorieën. Webshops gaan op zoek naar een manier om uniek te zijn of om juist boven de concurrent uit te komen. Vandaag gaan we het hebben over het uitbesteden van linkbuilding en het samenwerken met een online marketing bureau, om uiteindelijk te kunnen groeien met je bedrijf!

Wat is linkbuilding?

Vele online bedrijven zijn op zoek naar manieren om te groeien met hun onderneming. Een van deze manieren is het uitbesteden van linkbuilding. Wat is het nu precies?

Linkbuilding is het verkrijgen van relevante links vanaf andere websites die naar jouw website leiden. Door deze links te verkrijgen bouw je een autoriteit op, wat er indirect voor zorgt dat je hogere rankings in Google zult behalen. Je kunt linkbuilding uitbesteden om op een lange termijn hogere posities zult hebben in zoekresultaten, waardoor er op lange termijn meer mensen naar de website zullen komen en hier consistent zullen terugkomen. 

Hoe verloopt een linkbuilding proces?

Een linkbuilding proces verloopt in vijf stappen, welke aandachtig en zorgvuldig worden doorlopen door een online marketing bureau:

  1. In eerste instantie wordt er een nulmeting gedaan, waarbij er wordt gekeken over welke rankings en backlinks de onderneming beschikt. 

  2. Na een uitgebreide linkbuild analyse, bekijkt een online marketing bureau naar de zoekwoorden die beschikken over de meeste potentie en maken zij hier een voorstel voor. Dit voorstel is niet alleen gebaseerd op het zoekvolume, maar is er ook uitgebreid gekeken naar de zoekintenties van de gebruikers. 

  3. Na akkoord van het voorstel voert het online marketingbureau een nulmeting uit en wordt het huidige linkprofiel gemeten. Belangrijke data en metrics wordt verzameld, om uiteindelijk een startpunt te creëren. Na verloop van tijd evalueert het online marketingbureau hoe het linkprofiel is gegroeid, om deze vervolgens bij te sturen en/of de focus te verleggen.

  4. Nadat er is gestart met linkbuilden vanaf het nulpunt, vindt er een maandelijks optimalisatie plaats. Iedere maand worden er relevante links geplaatst en worden deze gemonitord met behulp van verschillende software programma's. Maandelijks kijkt het online marketingbureau naar de groei in posities en de verbetering van het linkprofiel, wat zij uiteindelijk naar de klant rapporteren.

  5. De laatste stap binnen het linkbuilding proces is het analyseren en optimaliseren. Nieuwe data wordt constant geanalyseerd om het proces waar nodig bij te sturen. De organische groei wordt aan de hand van de nulmeting gemeten. Iedere maand ontvangt de klant een heldere rapportage, waarbij tussentijdse resultaten duidelijk in beeld worden gebracht. 

Linkbuilding is dus een methode van organische groei die op lange termijn erg veel profijt zal boeken. Je kunt linkbuilding uitbesteden bij een online marketingbureau, waarna de resultaten maandelijk worden geanalyseerd en waar nodig worden bijgestuurd. Je zult merken dat je langzamerhand steeds meer bezoekers krijgt, wat zich op lange termijn enorm zal lonen!